นโยบายการเปลี่ยนสินค้า กรณีซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ และได้รับสินค้าไม่ตรงกับการสั่งซื้อ

 1. การเปลี่ยนสินค้าต้องทำภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า และจัดส่งคืนสินค้าพร้อมหลักฐานการชำระเงิน พร้อมแนบชื่อและเบอร์โทรสำหรับติดต่อกลับ ท่านสามารถติดต่อได้ทาง Facebook Page COVERMARK THAILAND โดยการคลิกที่
  ลิงค์ http://m.me/CovermarkTH หรือทางอีเมล [email protected]

 2. สำหรับการส่งคืนสินค้าบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับเปลี่ยนสินค้าที่ยังไม่เปิดใช้เท่านั้น โดยส่งมาตามที่อยู่ดังนี้:

  บริษัท PITH Beauty Pro (ส่งสินค้าคืน COVERMARK) อาคาร เอ็กซ์เชนจ์ทาวเวอร์ ชั้น38, 388 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 3. ในกรณีที่ท่านคืนสินค้าที่ถูกดำเนินการสั่งในช่วงโปรโมชั่น และมีของสมนาคุณให้ด้วยนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าคืนพร้อมของสมนาคุณที่ได้รับในใบสั่งซื้อนั้น ๆด้วย ทั้งนี้ให้อ้างอิงตามเงื่อนไขการได้รับของสมนาคุณนั้น

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า กรณีเกิดความเสียหายจากการขนส่ง

 1. การเปลี่ยนสินค้าในกรณีความเสียหายจากการขนส่ง ขอความกรุณาให้ท่านแจ้งเรื่องไปยังไปรษณีย์ไทยสาขานำจ่ายทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับพัสดุ (ตามข้อกำหนดของไปรษณีย์ไทย) พร้อมถ่ายภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวสินค้าแจ้งเพื่อกลับทางแบรนด์

 2. จากนั้นกรุณาแจ้งเรื่องมายัง COVERMARK ผ่านทาง Facebook Page COVERMARK THAILAND โดยการคลิกที่ลิงค์ http://m.me/CovermarkTH หรือทางอีเมล [email protected]
  โดยแจ้งชื่อ-สกุล และแนบหลักฐานการชำระเงิน พร้อมกับภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวสินค้า

  หมายเหตุ เวลาทำการจันทร์ – ศุกร์ 09:00-17:00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์