การดำเนินการคำสั่งซื้อ การชำระเงิน การจัดส่งสินค้า

 1. รายการคำสั่งซื้อของท่านจะถูกดำเนินการหลังจากได้รับการยืนยันการชำระเงินจากธนาคารแล้วเท่านั้น
 2. หากท่านไม่ได้แจ้งชำระเงิน (กรณีโอนผ่านบัญชีธนาคาร) หรือชำระเงินผ่านบัตรเครดิตภายใน 48 ชั่วโมงหลังการทำรายการสั่งซื้อ ระบบจะทำการยกเลิกรายการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ
 3. รายการคำสั่งซื้อที่ได้รับผ่านช่องทาง covermark.co.th ระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากธนาคาร หรือได้รับการยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้วภายในเวลา 10.30 น. ของแต่ละวัน บริษัทจะแจ้ง Tracking Number ผ่านทางอีเมล ภายในวันทำการวันถัดไป หากเป็นรายการที่ชำระผ่านบัตรเครดิตหรือแจ้งโอนเงินหลังเวลา 10:30 น. ระบบจะแจ้ง Tracking Number ผ่านทางอีเมล ภายในวันหลังจากวันทำการถัดไป
 4. หากท่านดำเนินการชำระเงินด้วยวิธีการใดแล้ว ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินนั้นได้
 5. สินค้าจะถูกจัดส่งในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ ภายในเวลา 15.30 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดส่ง ทางบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ทราบ
 6. ยกเว้นค่าจัดส่งสินค้า เมื่อสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลด) หากสั่งซื้อต่ำกว่า 500 บาท คิดค่าจัดส่ง 60 บาทต่อ 1 คำสั่งซื้อ
 7. ทางบริษัทฯ ใช้บริการการจัดส่งสินค้าโดยพัสดุไปรษณีย์ไทยแบบ EMS และสินค้าจะดำเนินการจัดส่งถึงมือผู้รับสินค้า หลังการการดำเนินการจัดส่ง ภายใน 3-7 วันทำการสำหรับเขตกรุงเทพฯ และ 5-10 วันทำการสำหรับเขตปริมณฑลและต่างจังหวัด
 8. หมายเลขพัสดุ EMS (Tracking Number) จะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้เมื่อสมัครบัญชีการสั่งซื้อ
 9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รับรายการคำสั่งซื้อสำหรับที่อยู่จัดส่งภายในประเทศไทยเท่านั้น
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การสั่งซื้อสูงสุดไม่เกิน 6 ชิ้นต่อ 1 หนึ่งผลิตภัณฑ์ และยอดการสั่งซื้อรวมไม่เกิน 20 ชิ้นต่อ 1 รายการสั่งซื้อ
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในกรณีข้อ 6 และ 7 และในกรณีดังนี้ 1. ที่อยู่จัดส่งที่ผู้สั่งระบุไว้ไม่ถูกต้อง 2. สินค้าในสต็อคไม่เพียงพอ 3. การชำระเงินไม่ได้รับการอนุมัติจากธนาคาร 4. ข้อมูลการชำระเงินที่ให้ไว้ไม่สมบูรณ์
 12. สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องรายการสั่งซื้อ หรือการจัดส่งได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์ 02-2951333 ในวันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น. หรือ email :  [email protected]